БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Бизнес, който е печеливш, е добър. Бизнес, който е роден от прекрасна идея и е печеливш, е страхотен. Но бизнес, който е идеен, печеливш и застава зад своя кауза, надминава всички останали. Защото носи смисъл. И защото създава общност от хора, обединени от възможността да правят добро.

Всяка Коледа Nature Love Farm ще подкрепя избрана кауза, дарявайки част от своите средства. Всеки един клиент се превръща в дарител, избирайки зеления начин на живот чрез някои от нашите продукти.

Нека бъдем добри към другите, докато сме добри към самите себе си!